Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Acidification" OR "Försurning") 3250+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (acidification Or Försurning) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs och därmed höjer koncentrationen av vätejoner. I Sverige är den största källan till detta orsakad av människor genom förbränning av fossila bränslen. Kväveoxider och svaveldioxid är de två ämnena i avgaserna som försurar mest. En stor del av dessa ämnen sprids över stora ytor med vindarna. Det kraftigaste sura nedfallet i Sverige drabbar de nederbördsrika delarna av västra Götaland. När sura ämnen löses i vatten bildas vätejoner, och eftersom vatten finns nästan överallt kan detta förekomma såväl i luft och vatten som i mark. Agronomen Svante Odén var den första som upptäckte försurningens storskalighet. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Acidification may refer to: Ocean acidification, decrease in the pH of the Earth's oceans Freshwater acidification, atmospheric depositions and soil leaching of SOx and NOx Soil acidification, buildup of hydrogen cations, which reduces the soil pH Souring, a cooking technique Learn more at Wikipedia

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-22

2023-11-08

2023-10-27

2023-10-05

2023-10-04

2023-10-02

2023-09-27

2023-09-20

2023-08-29

2023-06-20

2023-06-01

2023-05-30

2023-05-12

2023-05-04

2023-05-02