Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Atmosphere" OR "Atmosfär") 4650+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (atmosphere Or Atmosfär) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Atmosfären är det lager av blandade gaser som omger en himlakropp med tillräcklig massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid. Ofta avses det gasskikt bestående huvudsakligen kväve och syre som omger jorden, se Jordens atmosfär. Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara de yttre lagren, se gasjättar. En stjärnatmosfär består av de yttre delarna av stjärnan, vanligen avses från den ogenomskinliga fotosfären och utåt. Stjärnor med jämförelsevis låg yttemperatur kan bilda molekyler i sin yttre atmosfär. Jordens atmosfär innehåller syre som de flesta levande organismerna andas samt koldioxid som används av växter, alger och cyanobakterier i fotosyntesen. Atmosfären skyddar också levande organismer från skador från solens ultravioletta strålning. Jordatmosfärens nuvarande sammansättning är ett resultat av biokemisk påverkan av uratmosfären under miljarder år. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: An atmosphere (from Ancient Greek ἀτμός (atmós) 'vapour, steam', and σφαῖρα (sphaîra) 'sphere') is a layer of gas or layers of gases that envelop a planet, and is held in place by the gravity of the planetary body. A planet retains an atmosphere when the gravity is great and the temperature of the atmosphere is low. A stellar atmosphere is the outer region of a star, which includes the layers above the opaque photosphere; stars of low temperature might have outer atmospheres containing compound molecules. The atmosphere of Earth is composed of nitrogen (78 %), oxygen (21 %), argon (0.9 %), carbon dioxide (0.04 %) and trace gases. Most organisms use oxygen for respiration; lightning and bacteria perform nitrogen fixation to produce ammonia that is used to make nucleotides and amino acids; plants, algae, and cyanobacteria use carbon dioxide for photosynthesis. The layered composition of the atmosphere minimises the harmful effects of sunlight, ultraviolet radiation, solar wind, and cosmic rays to protect organisms from genetic damage. The current composition of the atmosphere of the Earth is the product of billions of years of biochemical modification of the paleoatmosphere by living organisms. Learn more at Wikipedia

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-15

2023-11-07

2023-10-19

2023-10-17

2023-10-11

2023-10-05