Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Biofuel" OR "Biobränsle") 4400+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (biofuel Or Biobränsle) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga organismer som bildades och slutade leva för en kort tid sedan (i motsats till fossila bränslen, där organismerna levde för länge sedan). Energin i biobränslena kallas bioenergi och är ursprungligen solenergi som kemiskt bundits med hjälp av fotosyntes.De största beståndsdelarna i en biomassa som används för bioenergi är cellulosa, lignin, stärkelse och socker, men många växter innehåller även andra organiska föreningar som är fördelaktiga för energiutvinning ur materialet på grund av deras fysiska uppbyggnad och kemiska sammansättning.Skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen, vars energi i grunden också är kemisk bunden solenergi, är att materialet i fossila bränslen (inklusive kolet) varit utanför det naturliga kretsloppet under lång tid, medan ny biomassa för biobränslen ständigt bildas och då på nytt binder det kol som släpps ut som koldioxid vid förbränning. Därmed kan vissa former av biobränslen anses koldioxidneutrala, men inte alla. Huruvida biobränslen faktiskt är koldioxidneutrala på kort eller medellång sikt beror bland annat på huruvida motsvarande mängd koldioxid (och andra växthusgaser, om dessa beaktas) verkligen binds i ny biomassa under den betraktade perioden. Allt för stor produktion av biobränsle kan föranleda skogsskövling, minskad biologisk mångfald i skogen, ökade utsläpp och minskad matproduktion i världen. Biobränslen som baseras på restprodukter som annars skulle kastas anses hållbara av Naturskyddsföreningen, exempelvis biogas från matavfall och gödsel samt biobränsle från restprodukter från ett hållbart skogsbruk. Biobränsle från grövre ved och gamla stubbar anses inte vara hållbart producerad. I sektorer där eldrift inte är ett alternativ, som flyg- och sjöfart, kan biobränslen vara en klimatlösning enligt Naturskyddsföreningen. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Biofuel is a fuel that is produced over a short time span from biomass, rather than by the very slow natural processes involved in the formation of fossil fuels, such as oil. Biofuel can be produced from plants or from agricultural, domestic or industrial biowaste. Biofuels are mostly used for transportation but can also be used for heating and electricity.: 173  Biofuels (and bioenergy in general) are regarded as a renewable energy source.: 11  However, the use of biofuel has been controversial because of the several disadvantages associated with the use of it. These include for example (and this varies on a case by case basis): the "food vs fuel" debate, biofuel production methods being sustainable or not, leading to deforestation and loss of biodiversity or not. In general, biofuels emit fewer greenhouse gas emissions when burned in an engine and are generally considered carbon-neutral fuels as the carbon emitted has been captured from the atmosphere by the crops used in production. However, life-cycle assessments of biofuels have shown large emissions associated with the potential land-use change required to produce additional biofuel feedstocks. Estimates about the climate impact from biofuels vary widely based on the methodology and exact situation examined. Therefore, the climate change mitigation potential of biofuel varies considerably: in some scenarios emission levels are comparable to fossil fuels, and in other scenarios the biofuel emissions result in negative emissions. The two most common types of biofuel are bioethanol and biodiesel. Brazil is the largest producer of bioethanol, while the EU is the largest producer of biodiesel. The energy content in the global production of bioethanol and biodiesel is 2.2 and 1.8 EJ per year, respectively. Demand for aviation biofuel is forecast to increase.Bioethanol is an alcohol made by fermentation, mostly from carbohydrates produced in sugar or starch crops such as maize, sugarcane, or sweet sorghum. Cellulosic biomass, derived from non-food sources, such as trees and grasses, is also being developed as a feedstock for ethanol production. Ethanol can be used as a fuel for vehicles in its pure form (E100), but it is usually used as a gasoline additive to increase octane ratings and improve vehicle emissions. Biodiesel is produced from oils or fats using transesterification. It can be used as a fuel for vehicles in its pure form (B100), but it is usually used as a diesel additive to reduce levels of particulates, carbon monoxide, and hydrocarbons from diesel-powered vehicles. Learn more at Wikipedia

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-17

2023-11-16

2023-11-15

2023-11-08

2023-11-07

2023-11-01

2023-10-26

2023-10-25

2023-10-19

2023-10-18

2023-10-12