Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Biogas" OR "Biogas") 2650+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (biogas Or Biogas) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material, alternativt via termisk förgasning med efterföljande kemisk syntes. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid exempelvis reningsverk, på soptippar (deponigas), på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas eller av slaktavfall, men även från till exempel skogsavfall om man går över termisk förgasning. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte, och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen raffineras så att halten metan ökar och övriga ämnen minskar. Med svensk terminologi är biogas när den tankas i bilar, bussar och andra fordon oftast i princip samma sak som fordonsgas, det som skiljer är framställningssättet. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Biogas is a gaseous renewable energy source produced from raw materials such as agricultural waste, manure, municipal waste, plant material, sewage, green waste, wastewater, and food waste. Biogas is produced by anaerobic digestion with anaerobic organisms or methanogens inside an anaerobic digester, biodigester or a bioreactor. The gas composition is primarily methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) and may have small amounts of hydrogen sulfide (H2S), moisture and siloxanes. The gases methane and hydrogen can be combusted or oxidized with oxygen. This energy release allows biogas to be used as a fuel; it can be used in fuel cells and for heating purpose, such as in cooking. It can also be used in a gas engine to convert the energy in the gas into electricity and heat.After removal of carbon dioxide and hydrogen sulfide it can be compressed in the same way as natural gas and used to power motor vehicles. In the United Kingdom, for example, biogas is estimated to have the potential to replace around 17% of vehicle fuel. It qualifies for renewable energy subsidies in some parts of the world. Biogas can be cleaned and upgraded to natural gas standards, when it becomes bio-methane. Biogas is considered to be a renewable resource because its production-and-use cycle is continuous, and it generates no net carbon dioxide. From a carbon perspective, as much carbon dioxide is absorbed from the atmosphere in the growth of the primary bio-resource as is released, when the material is ultimately converted to energy. Learn more at Wikipedia

2023-11-29

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-15

2023-11-13

2023-11-07

2023-11-01

2023-10-26

2023-10-17

2023-10-13

2023-10-12

2023-10-05