Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Climate Compensation" OR "Klimatkompensation") 150+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (climate Compensation Or Klimatkompensation) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Klimatkompensation är en metod att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Det är vanligt att företag och organisationer använder klimatkompensation som strategi för att balansera hela eller delar av sin klimatpåverkan genom växthusgaskrediter som kommer från klimatkompensationsprojekt utanför den egna värdekedjan. Även privatpersoner klimatkompenserar till exempel flyg- eller bilresor. Grundfilosofin för klimatkompensation är att själva klimatnyttan äger rum utanför företagets, organisationens eller privatpersonens gränser för att det skall klassificeras som klimatkompensation. Åtgärder inom de egna gränserna (alltså de egna utsläppen) räknas inte som klimatkompensation. Klimatnytta som ligger till grund för skapandet av utsläppskrediter uppkommer framför allt genom olika klimatåtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog. Lär dig mer på Wikipedia

2023-12-01

2023-10-05

2023-09-20

2023-05-26

2023-05-04

2023-04-27

2023-04-13

2023-04-03

2022-12-14

2022-12-01

2022-11-23

2022-11-18

2022-11-08