Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Condensation" OR "Kondensation") 50+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (condensation Or Kondensation) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Kondensering eller kondensation är en ändring av aggregationstillståndet hos en substans till en tjockare fas, såsom när en gas (eller ånga) övergår till vätska. Kondensation sker till exempel när ånga kyls ner och övergår till vätska, men kan också ske om ånga komprimeras (det vill säga att trycket mot ångan ökas) till en vätska, eller får undergå en kombination av nedkylning och kompression. Vätska som har kondenserat från ånga kallas för kondensat. Vatten som ses på utsidan av ett kallt glas en varm dag är kondens. Motsatsen till kondensering är förångning, då en vätska övergår till gas eller ångform. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Condensation is the change of the state of matter from the gas phase into the liquid phase, and is the reverse of vaporization. The word most often refers to the water cycle. It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. When the transition happens from the gaseous phase into the solid phase directly, the change is called deposition. Learn more at Wikipedia

2023-02-16

2022-10-14

2022-04-12

2022-01-01

2019-12-19

2019-08-16

2018-12-20

2018-03-14

2017-12-06

2017-09-20

2016-02-04

2015-09-15

2014-09-25

2013-10-14

2012-08-24

2012-03-20

2012-01-01

2011-11-29