Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("District Heating" OR "Fjärrvärme") 2700+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (district Heating Or Fjärrvärme) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, där den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. Fjärrvärme bygger på skalekonomi, det vill säga att ett stort system levererar till många användare inom ett visst geografiskt område (till exempel tätort). Jämfört med småskaligare alternativ är värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk mer effektivt och förbrukar därför en mindre mängd bränsle, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Den tillåter dessutom samtidig elproduktion och mer avancerad rökgasrening. För konsumenten är det en enkel uppvärmningsform som kräver liten arbetsinsats. Ibland används också begreppet närvärme, om småskaliga fjärrvärmenät med ett mindre antal småhus anslutna. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: District heating (also known as heat networks or teleheating) is a system for distributing heat generated in a centralized location through a system of insulated pipes for residential and commercial heating requirements such as space heating and water heating. The heat is often obtained from a cogeneration plant burning fossil fuels or biomass, but heat-only boiler stations, geothermal heating, heat pumps and central solar heating are also used, as well as heat waste from factories and nuclear power electricity generation. District heating plants can provide higher efficiencies and better pollution control than localized boilers. According to some research, district heating with combined heat and power (CHPDH) is the cheapest method of cutting carbon emissions, and has one of the lowest carbon footprints of all fossil generation plants.District heating is ranked number 27 in Project Drawdown's 100 solutions to global warming. Learn more at Wikipedia

2023-11-30

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-15

2023-11-07

2023-11-01

2023-10-24

2023-10-18

2023-10-12

2023-10-10

2023-10-05

2023-10-04

2023-10-03

2023-09-29

2023-09-20