Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Ecosystem Services" OR "Ekosystemtjänster") 1250+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (ecosystem Services Or Ekosystemtjänster) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Ecosystem services are the many and varied benefits to humans provided by the natural environment and healthy ecosystems. Such ecosystems include, for example, agroecosystems, forest ecosystem, grassland ecosystems, and aquatic ecosystems. These ecosystems, functioning in healthy relationships, offer such things as natural pollination of crops, clean air, extreme weather mitigation, and human mental and physical well-being. Collectively, these benefits are becoming known as ecosystem services, and are often integral to the provision of food, the provisioning of clean drinking water, the decomposition of wastes, and the resilience and productivity of food ecosystems. While scientists and environmentalists have discussed ecosystem services implicitly for decades, the Millennium Ecosystem Assessment (MA) in the early 2000s popularized this concept. There, ecosystem services are grouped into four broad categories: provisioning, such as the production of food and water; regulating, such as the control of climate and disease; supporting, such as nutrient cycles and oxygen production; and cultural, such as spiritual and recreational benefits. To help inform decision-makers, many ecosystem services are being evaluated to draw equivalent comparisons to human-engineered infrastructure and services. Estuarine and coastal ecosystems are both marine ecosystems. Together, these ecosystems perform the four categories of ecosystem services in a variety of ways: "Regulating services" include climate regulation as well as waste treatment and disease regulation and buffer zones. The "provisioning services" include forest products such as timbers, marine products, fresh water, raw materials, and biochemical and genetic resources. "Cultural services" of coastal ecosystems include inspirational aspects, recreation and tourism, science and education. "Supporting services" of coastal ecosystems include nutrient cycling, biologically mediated habitats, and primary production. Learn more at Wikipedia

2023-03-31

2023-03-29

2023-03-22

2023-03-20

2023-03-17

2023-03-09

2023-02-23

2023-01-31

2022-12-20

2022-12-19

2022-12-16

2022-12-15

2022-12-13

2022-12-09

2022-11-29

2022-11-23