Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Energy" OR "Energi") 29500+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (energy Or Energi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad (till exempel som lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt utfört arbete. SI-grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), voltamperesekund (V · A · s), wattimme (W · h) och elektronvolt (eV) används, mest beroende på att energi historiskt har tolkats som olika kvantiteter i olika fysikaliska sammanhang fram till 1900-talet. I SI (internationella måttenhetssystemet) används definitionen av energi och effekt tillsammans med grundenheten strömstyrka för att definiera övriga elektriska enheter. Genom detta får man ett enhetligt system av enheter där det klart framgår att elektrisk energi och till exempel mekanisk energi inte skiljer sig åt till sin natur. Den totala energin i ett slutet system bevaras alltid och kan bara överföras från en energiform till en annan och aldrig skapas eller förintas. Detta faktum – energins oförstörbarhet – kallas energiprincipen. Energiprincipen kan dock tillfälligt brytas på grund av osäkerhetsprincipen. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: In physics, energy (from Ancient Greek ἐνέργεια (enérgeia) 'activity') is the quantitative property that is transferred to a body or to a physical system, recognizable in the performance of work and in the form of heat and light. Energy is a conserved quantity—the law of conservation of energy states that energy can be converted in form, but not created or destroyed. The unit of measurement for energy in the International System of Units (SI) is the joule (J). Common forms of energy include the kinetic energy of a moving object, the potential energy stored by an object (for instance due to its position in a field), the elastic energy stored in a solid object, chemical energy associated with chemical reactions, the radiant energy carried by electromagnetic radiation, and the internal energy contained within a thermodynamic system. All living organisms constantly take in and release energy. Due to mass–energy equivalence, any object that has mass when stationary (called rest mass) also has an equivalent amount of energy whose form is called rest energy, and any additional energy (of any form) acquired by the object above that rest energy will increase the object's total mass just as it increases its total energy. Human civilization requires energy to function, which it gets from energy resources such as fossil fuels, nuclear fuel, or renewable energy. The Earth's climate and ecosystems processes are driven by the energy the planet receives from the Sun (although a small amount is also contributed by geothermal energy). Learn more at Wikipedia

2023-12-13

2023-12-05

2023-12-01

2023-11-30

2023-11-29

2023-11-28