Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Energy Carrier" OR "Energibärare") 450+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (energy Carrier Or Energibärare) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Energibärare är ett ämne eller system som lagrar och/eller transporterar energi, snarare än att vara en energikälla i sig. Ett exempel på en möjlig energibärare är vätgas. Elektrisk energi från exempelvis ett solkraftverk kan användas för att producera vätgas genom spjälkning av vatten. Denna kan sedan lagras och transporteras innan man utvinner energin igen, genom förbränning eller i en bränslecell. Energikällan är solkraft medan vätgasen alltså fungerar som energibärare. Andra exempel på energibärare kan vara varmvatten i ett fjärrvärmenät, olika köldmedium eller elektricitet. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: An energy carrier is a substance (fuel) or sometimes a phenomenon (energy system) that contains energy that can be later converted to other forms such as mechanical work or heat or to operate chemical or physical processes. Such carriers include springs, electrical batteries, capacitors, pressurized air, dammed water, hydrogen, petroleum, coal, wood, and natural gas. An energy carrier does not produce energy; it simply contains energy imbued by another system. Learn more at Wikipedia

2023-11-08

2023-10-11

2023-10-05

2023-10-04

2023-08-30

2023-07-11

2023-05-26

2023-05-25

2023-04-26

2023-04-21

2023-04-20

2023-04-13

2023-03-16

2023-02-14

2023-01-31

2022-11-23