Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Energy Tax" OR "Energiskatt") 5000+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (energy Tax Or Energiskatt) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Energiskatt är en svensk punktskatt enligt "Lag (1994:1776) om skatt på energi" som tas ut på elkraft, på bränslen som används för motordrift och för vissa bränslen som används för uppvärmning. Energiskatten är främst en fiskal skatt, dvs. syftet är inte enbart att styra energianvändningen, utan skatten utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten. De skattepliktiga bränslena är bensin, olja, gasol, naturgas, kol, koks och råtallolja. Även hushållsavfall som förbrukas för uppvärmning är skattepliktigt. Det finns skattefria undantag. Bränsle- och elförbrukare kan efter ansökan godkännas som skattefria förbrukare av el eller få köpa bränsle utan skatt. Ett exempel är oljeförbrukning i tåg och flygplan. I Finland finns accis på elström och vissa bränslen med liknande innehåll och syfte. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: An energy tax is a tax that increases the price of energy (Fisher et al., 1996, p. 416). Arguments in favour of energy taxes have included the pursuit of macroeconomic objectives, e.g., fiscal deficit reduction in the 1990s, as well as environmental benefits, i.e., reduced pollution (Nellor, 1994, p. 1). A weakness of energy taxes is that they impose a burden (or cost) in the form of reduced economic output and employment (p. 19). Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-16

2023-11-07

2023-11-02

2023-11-01

2023-10-26

2023-10-19

2023-10-17

2023-10-12

2023-10-05