Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Gravitational Energy" OR "Lägesenergi") 10+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (gravitational Energy Or Lägesenergi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Potentiell energi är energi som är lagrad i ett föremål beroende på dess position i ett kraftfält eller lagrad i ett system vars energi är beroende av systemets tillstånd. Ett mekaniskt system som kan lagra energi är pilbågen. När bågen spänns lagras en energimängd (lika med det arbete som krävs för att spänna bågen), vilken frigörs när strängen släpps och en del av energin omvandlas till pilens kinetiska energi. I ett oscillerande system som en pendel, sker en kontinuerlig omvandling mellan potentiell och kinetisk energi. SI-enheten för energi är Joule vilken betecknas J. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Gravitational energy or gravitational potential energy is the potential energy a massive object has in relation to another massive object due to gravity. It is the potential energy associated with the gravitational field, which is released (converted into kinetic energy) when the objects fall towards each other. Gravitational potential energy increases when two objects are brought further apart. Learn more at Wikipedia

2023-04-21

2022-05-13

2018-04-12

2017-01-09

2013-02-20

2013-02-13

2006-02-08

2006-01-01

2004-01-01

2003-01-16

2003-01-01

2002-01-01

1991-01-25

1981-12-31

1980-12-31

1978-12-31

1974-01-25