Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Greenhouse Gases" OR "Växthusgaser") 6300+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (greenhouse Gases Or Växthusgaser) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halogenalkaner och andra flyktiga ämnen innehållande brom eller klor. Växthusgaserna ger tillsammans en markant påverkan på jordens temperatur vid ytan. Om atmosfären helt saknade sådana beräknas jordens medeltemperatur ha varit -18°C istället för nuvarande +14°C.Gasernas växthuseffekt beror på att de släpper igenom solljus med högre frekvens än infrarött, som värmer upp mark, träd och vatten. Den värmen kan sedan inte fritt stråla ut i rymden igen som infraröd strålning eftersom växthusgaserna delvis absorberar den. Effekten blir att jordens temperatur stiger till dess att en ny jämviktstemperatur uppnås. Vattenångan står för den största delen av växthuseffekten. Genom en hävstångseffekt ökar halten vattenånga då andra växthusgaser ökar. Hävstångseffekten beror på att halten vattenånga i luften är temperaturberoende. Att växthuseffekten ökat anser man beror på de höga utsläppen av koldioxid. Även halten av metan, lustgas, marknära ozon samt freoner anses bidra till växthuseffekten. Det finns även gaser som har motsatt effekt, till exempel svaveldioxid (SO2). Svaveldioxid höjer atmosfärens förmåga att reflektera solens strålar. Den orsakar också försurning. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Greenhouse gases are the gases in the atmosphere that raise the surface temperature of planets such as the Earth. What distinguishes them from other gases is that they absorb the wavelengths of radiation that a planet emits, resulting in the greenhouse effect. The Earth is warmed by sunlight, causing its surface to radiate heat, which is then mostly absorbed by water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and ozone (O3). Without greenhouse gases, the average temperature of Earth's surface would be about −18 °C (0 °F), rather than the present average of 15 °C (59 °F).Human activities since the beginning of the Industrial Revolution (around 1750) have increased atmospheric methane concentrations by over 150% and carbon dioxide by over 50%, up to a level not seen in over 3 million years. Carbon dioxide is causing about three quarters of global warming and can take thousands of years to be fully absorbed by the carbon cycle. Methane causes most of the remaining warming and lasts in the atmosphere for an average of 12 years.The vast majority of carbon dioxide emissions by humans come from the combustion of fossil fuels, principally coal, petroleum (including oil) and natural gas. Additional contributions come from cement manufacturing, fertilizer production, and changes in land use like deforestation. Methane emissions originate from agriculture, fossil fuel production, waste, and other sources.According to Berkeley Earth, average global surface temperature has risen by more than 1.2 °C (2.2 °F) since the since the pre-industrial (1850–1899) period as a result of greenhouse gas emissions. If current emission rates continue then temperatures will surpass 2.0 °C (3.6 °F) sometime between 2040 and 2070, which is the level the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) says is "dangerous". Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-17

2023-11-15

2023-11-09

2023-11-07

2023-11-01