Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Greenhouse Gases" OR "Växthusgaser") 6100+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (greenhouse Gases Or Växthusgaser) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halogenalkaner och andra flyktiga ämnen innehållande brom eller klor. Växthusgaserna ger tillsammans en markant påverkan på jordens temperatur vid ytan. Om atmosfären helt saknade sådana beräknas jordens medeltemperatur ha varit -18°C istället för nuvarande +14°C.Gasernas växthuseffekt beror på att de släpper igenom solljus med högre frekvens än infrarött, som värmer upp mark, träd och vatten. Den värmen kan sedan inte fritt stråla ut i rymden igen som infraröd strålning eftersom växthusgaserna delvis absorberar den. Effekten blir att jordens temperatur stiger till dess att en ny jämviktstemperatur uppnås. Vattenångan står för den största delen av växthuseffekten. Genom en hävstångseffekt ökar halten vattenånga då andra växthusgaser ökar. Hävstångseffekten beror på att halten vattenånga i luften är temperaturberoende. Att växthuseffekten ökat anser man beror på de höga utsläppen av koldioxid. Även halten av metan, lustgas, marknära ozon samt freoner anses bidra till växthuseffekten. Det finns även gaser som har motsatt effekt, till exempel svaveldioxid (SO2). Svaveldioxid höjer atmosfärens förmåga att reflektera solens strålar. Den orsakar också försurning. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: A greenhouse gas (GHG or GhG) is a gas that absorbs and emits radiant energy at thermal infrared wavelengths, causing the greenhouse effect. The primary greenhouse gases in Earth's atmosphere are water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and ozone (O3). Without greenhouse gases, the average temperature of Earth's surface would be about −18 °C (0 °F), rather than the present average of 15 °C (59 °F). The atmospheres of Venus, Mars and Titan also contain greenhouse gases.Human activities since the beginning of the Industrial Revolution (around 1750) have increased the atmospheric concentration of carbon dioxide by over 50%, from 280 ppm in 1750 to 421 ppm in 2022. The last time the atmospheric concentration of carbon dioxide was this high was over 3 million years ago. This increase has occurred despite the absorption of more than half of the emissions by various natural carbon sinks in the carbon cycle.At current greenhouse gas emission rates, temperatures could increase by 2 °C (3.6 °F), which the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) says is the upper limit to avoid "dangerous" levels, by 2050. The vast majority of anthropogenic carbon dioxide emissions come from combustion of fossil fuels, principally coal, petroleum (including oil) and natural gas, with additional contributions from cement manufacturing, fertilizer production, deforestation and other changes in land use. Learn more at Wikipedia

2023-03-31

2023-03-29

2023-03-28

2023-03-24

2023-03-23

2023-03-22

2023-03-21

2023-03-17

2023-03-16