Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Household Electricity Use" OR "Hushållsel") 400+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (household Electricity Use Or Hushållsel) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Hushållsel syftar på, precis som namnet antyder, den el som direkt förbrukas av hushållet. Detta innefattar men är inte begränsat till elapparater som TV, lampor, kylskåp m.m. Till exempel, i ett flerbostadshus är hushållselen generellt den el som förbrukas i lägenheterna medan el till trapphusbelysning, fläktar, pumpar m.m. brukar klassas som fastighetsel. Att man särskiljer el till hushåll är viktigt till exempel när man skall redovisa fastighetens energiprestanda, då ingår oftast inte hushållsel. Lär dig mer på Wikipedia

2023-10-27

2023-10-19

2023-10-04

2023-09-20

2023-09-07

2023-09-01

2023-06-26

2023-05-26

2023-05-25

2023-04-26

2023-04-17

2023-02-08

2023-02-02

2023-01-31

2022-12-16

2022-12-13

2022-12-05

2022-11-28

2022-11-08