Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Kinetic Energy" OR "Kinetisk Energi") 20+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (kinetic Energy Or Kinetisk Energi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Kinetisk energi (av grekiska κίνησις kinesis, ”rörelse”, och ἐνέργεια energeia, ”arbete”), eller rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll. Kan även relateras till mekanisk energi. Den kinetiska energin för en punktformig kropp med massan m och hastigheten v är E k = 1 2 m v 2 {\displaystyle E_{k}={1 \over 2}mv^{2}} Då rörelsemängden är p = m v {\displaystyle \ p=mv} kan vi också skriva E k = 1 2 m v 2 = p 2 2 m {\displaystyle E_{k}={1 \over 2}mv^{2}={p^{2} \over {2m}}} Detta är ett resultat som gäller inom den klassiska mekaniken, det vill säga för hastigheter mycket mindre än ljusets hastighet. Den totala kinetiska energin är bevarad i en elastisk stöt, ett specialfall av energiprincipen. Energiprincipen säger att energi kan inte skapas eller förstöras utan bara omvandlas. Det innebär att om någon form av energi används försvinner den inte utan omvandlas bara till något annat. så därför går en boll som jag släpper över från rörelseenergi till värmeenergi (det händer för den saktas in av molekylerna i luften och då skapas det friktion och bollen blir varmare) Lär dig mer på Wikipedia
    In English: In physics, the kinetic energy of an object is the form of energy that it possesses due to its motion.In classical mechanics, the kinetic energy of a non-rotating object of mass m traveling at a speed v is 1 2 m v 2 {\textstyle {\frac {1}{2}}mv^{2}} .It can be shown that the kinetic energy of an object is equal to the work needed to accelerate an object of mass m from rest to its stated velocity. Having gained this energy during its acceleration, the object maintains this kinetic energy unless its speed changes. The same amount of work is done by the object when decelerating from its current speed to a state of rest.The SI unit of kinetic energy is the joule, while the English unit of kinetic energy is the foot-pound. In relativistic mechanics, 1 2 m v 2 {\textstyle {\frac {1}{2}}mv^{2}} is a good approximation of kinetic energy only when v is much less than the speed of light. Learn more at Wikipedia

2023-04-17

2022-04-12

2021-04-13

2020-04-14

2019-04-17

2019-02-05

2018-04-05

2018-03-20

2017-03-20

2016-03-21

2015-03-17

2014-03-18

2013-03-25

2012-03-20

2011-04-13

2011-03-21

2011-01-01

2010-03-19

2006-01-01

1982-12-31