Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Life Cycle Assessment" OR "Livscykelanalys") 250+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (life Cycle Assessment Or Livscykelanalys) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Denna artikel handlar om en produkts miljöpåverkan (LCA). För den ekonomiska termen (LCC), se Livscykelkostnadsanalys.Livscykelanalys eller life-cycle assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Livscykelanalyser kan göras på alla mänskliga aktiviteter och produkter som mat, förpackningar, elektronik, bränslen, transporter etc. Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll och skapa ett effektivt miljöledningssystem. Det finns också stöd och metoder för att använda resultat av LCA för exempelvis produktutveckling och marknadsföring. Idag gör allt fler företag och organisationer livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete. Genom ökad efterfrågan på miljöinformation, stärkt miljölagstiftning inom EU och en ökad trend mot globalt ansvarsfullt företagande sprids industrins och samhällets användning av LCA. De nordiska länderna var särskilt under 1990-talet ledande på att göra livscykelanalyser och att utveckla metoden. De var också starkt drivande vid utvecklingen av de internationella LCA-standarderna. Sedan början av 2000-talet har övriga världen, med först Europa och sedan Asien följt med i denna metodutveckling, med snabb utveckling av industriella, affärsmässiga och samhälleliga tillämpningar. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Life cycle assessment or LCA (also known as life cycle analysis) is a methodology for assessing environmental impacts associated with all the stages of the life cycle of a commercial product, process, or service. For instance, in the case of a manufactured product, environmental impacts are assessed from raw material extraction and processing (cradle), through the product's manufacture, distribution and use, to the recycling or final disposal of the materials composing it (grave).An LCA study involves a thorough inventory of the energy and materials that are required across the supply chain and value chain of a product, process or service, and calculates the corresponding emissions to the environment. LCA thus assesses cumulative potential environmental impacts. The aim is to document and improve the overall environmental profile of the product by serving as a holistic baseline upon which carbon footprints can be accurately compared. Widely recognized procedures for conducting LCAs are included in the 14000 series of environmental management standards of the International Organization for Standardization (ISO), in particular, in ISO 14040 and ISO 14044. ISO 14040 provides the 'principles and framework' of the Standard, while ISO 14044 provides an outline of the 'requirements and guidelines'. Generally, ISO 14040 was written for a managerial audience and ISO 14044 for practitioners. As part of the introductory section of ISO 14040, LCA has been defined as the following:LCA studies the environmental aspects and potential impacts throughout a product's life cycle (i.e., cradle-to-grave) from raw materials acquisition through production, use and disposal. The general categories of environmental impacts needing consideration include resource use, human health, and ecological consequences.Criticisms have been leveled against the LCA approach, both in general and with regard to specific cases (e.g., in the consistency of the methodology, the difficulty in performing, the cost in performing, revealing of intellectual property, and the understanding of system boundaries). When the understood methodology of performing an LCA is not followed, it can be completed based on a practitioner's views or the economic and political incentives of the sponsoring entity (an issue plaguing all known data-gathering practices). In turn, an LCA completed by 10 different parties could yield 10 different results. The ISO LCA Standard aims to normalize this; however, the guidelines are not overly restrictive and 10 different answers may still be generated. Learn more at Wikipedia

2023-10-05

2023-10-03

2023-07-05

2023-06-08

2023-04-25

2023-03-22

2023-02-22

2022-12-17

2022-12-14

2022-11-01

2022-06-08

2022-05-18

2022-05-10

2022-05-05

2022-05-04

2022-04-29

2022-04-07

2022-03-30

2022-02-21

2022-01-01