Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Non-renewable Energy Sources" OR "Icke Förnybara Energikällor") 50+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (non-renewable Energy Sources Or Icke Förnybara Energikällor) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Icke-förnybara resurser är resurser med ekonomiskt värde som inte förnyas, eller som förnyas så långsamt att de riskerar att ta slut. Mineraler, fossila bränslen (kol, petroleum och naturgas), kärnbränsle samt grundvatten i vissa akvifer anses alla vara icke-förnybara resurser. Motsatsen till icke-förnybara resurser är förnybara resurser, som hela tiden fylls på och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Till exempel sol, vind och timmer (när det skördas hållbart). Lär dig mer på Wikipedia

2022-04-27

2022-04-22

2022-03-15

2021-12-15

2021-10-05

2021-09-28

2021-07-14

2021-06-17

2021-02-26

2020-12-04

2020-10-13

2019-06-18

2017-03-21

2016-11-30

2016-11-01

2015-09-21

2014-05-28

2013-06-14

2013-05-27

2012-11-21