Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Power" OR "Effekt") 93700+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (power Or Effekt) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. Effekt betecknas ofta med bokstaven P från engelskans power och kan bland annat yttra sig i form av ett värmeflöde eller mekaniskt arbete. SI-enheten för effekt är watt (W), där en watt motsvarar en energiomvandling på en joule per sekund (W=J/s). Utöver watt finns det ett flertal enheter som betecknar effekt, exempelvis enheten hästkraft, vilket i Sverige motsvarar en effekt på 735,5 watt. Andra länder har liknande storheter, som Pferdestärke (PS) och cheval vapeur (CV). Om ΔW är den energimängd som omvandlats under tiden Δt, kan medeleffekten skrivas som P m e d e l = Δ W Δ t {\displaystyle P_{\mathrm {medel} }={\frac {\Delta W}{\Delta t}}} Den momentana effekten är medeleffekten eller gränsvärdet då tidsintervallet Δt går mot 0: P = lim Δ t → 0 Δ W Δ t = d W d t {\displaystyle P=\lim _{\Delta t\rightarrow 0}{\frac {\Delta W}{\Delta t}}={\frac {dW}{dt}}} Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Power may refer to: Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-30

2023-11-29