Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Renewable Energy Sources" OR "Förnybara Energikällor") 3200+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (renewable Energy Sources Or Förnybara Energikällor) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Förnybar energi är användbar energi som produceras från resurser som naturligt förnyas, eller återfylls, i en takt som är lika med eller överstiger mänsklig konsumtion. Bland förnybara energikällor räknas koldioxidneutrala källor som vindkraft, vattenkraft, solenergi, geotermisk energi, bioenergi och havsenergi. De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, härrör ursprungligen från energi från solen, ett undantag är tidvattnet. Solen i sig är egentligen inte förnybar utan kommer en dag slockna, men detta är så långt i framtiden att det knappast är relevant för människan. Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) räknas inte som förnybara. Dessa förnyas visserligen men under en väldigt lång tid, många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas. Kärnkraft räknas vanligtvis inte heller som förnybart, eftersom den baseras på ändliga resurser. Om förnybara energikällor uppfyller kravet "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" räknas de till det som kallas hållbar utveckling. Förnybara energikällor anses som fördelaktiga ur miljösynpunkt eftersom de inte använder icke förnybara bränslen, vilket bland annat medför att de på lång sikt ger ett relativt litet bidrag till den förstärkta växthuseffekten. Förnybara energiresurser saknar dock inte avtryck på miljön. På kort sikt kan förnybara energikällor ändå öka mängden växthusgaser. Även om själva energikällan återskapas så gäller detsamma heller inte nödvändigtvis kraftverken som samlar in energin. Se livscykelanalys. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Renewable energy is energy from renewable resources that are naturally replenished on a human timescale. Renewable resources include sunlight, wind, the movement of water, and geothermal heat. Although most renewable energy sources are sustainable, some are not. For example, some biomass sources are considered unsustainable at current rates of exploitation. Renewable energy is often used for electricity generation, heating and cooling. Renewable energy projects are typically large-scale, but they are also suited to rural and remote areas and developing countries, where energy is often crucial in human development.Renewable energy is often deployed together with further electrification, which has several benefits: electricity can move heat or objects efficiently, and is clean at the point of consumption. From 2011 to 2021, renewable energy grew from 20% to 28% of global electricity supply. Use of fossil energy shrank from 68% to 62%, and nuclear from 12% to 10%. The share of hydropower decreased from 16% to 15% while power from sun and wind increased from 2% to 10%. Biomass and geothermal energy grew from 2% to 3%. There are 3,146 gigawatts installed in 135 countries, while 156 countries have laws regulating the renewable energy sector. In 2021, China accounted for almost half of the global increase in renewable electricity.Globally there are over 10 million jobs associated with the renewable energy industries, with solar photovoltaics being the largest renewable employer. Renewable energy systems are rapidly becoming more efficient and cheaper and their share of total energy consumption is increasing, with a large majority of worldwide newly installed electricity capacity being renewable. In most countries, photovoltaic solar or onshore wind are the cheapest new-build electricity.Many nations around the world already have renewable energy contributing more than 20% of their total energy supply, with some generating over half their electricity from renewables. A few countries generate all their electricity using renewable energy. National renewable energy markets are projected to continue to grow strongly in the 2020s and beyond. According to the IEA, to achieve net zero emissions by 2050, 90% of global electricity generation will need to be produced from renewable sources. Some studies have shown that a global transition to 100% renewable energy across all sectors – power, heat, transport and industry – is feasible and economically viable.Renewable energy resources exist over wide geographical areas, in contrast to fossil fuels, which are concentrated in a limited number of countries. Deployment of renewable energy and energy efficiency technologies is resulting in significant energy security, climate change mitigation, and economic benefits. However renewables are being hindered by hundreds of billions of dollars of fossil fuel subsidies. In international public opinion surveys there is strong support for renewables such as solar power and wind power. In 2022 the International Energy Agency asked countries to solve policy, regulatory, permitting and financing obstacles to adding more renewables, to have a better chance of reaching net zero carbon emissions by 2050. Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-28

2023-11-23

2023-11-17

2023-11-01

2023-10-19

2023-10-18

2023-10-17

2023-10-13

2023-10-11

2023-10-05

2023-10-04