Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Sharing Economy" OR "Delningsekonomi") 400+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (sharing Economy Or Delningsekonomi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Delningsekonomi (efter engelskans sharing economy) innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i begreppet. Ett annat namn för företeelsen är gemensam konsumtion (från engelskans collaborative consumption) som fokuserar på att dessa arrangemang kan möjliggöra för fler personer att konsumera en vara jämfört med om de var och en skulle köpa den.Begreppet delningsekonomi används framför allt på de tillfällen när Internet och annan informationsteknik används för att möjliggöra delningen, bytet, hyran eller liknande. Exempel är uthyrningstjänsten Tickital där digitala periodbiljetter delas mellan användarna, samåkningstjänsten Skjutsgruppen, övernattningstjänster som Couchsurfing, bilpooler och tjänster som uthyrning av mötesrum företag emellan. Även taxitjänster som Uber eller hyra av en ny märkesväska för en kväll kan avses. Med en bred definition skulle även konventionella hyrbilsfirmor och taxirörelser kunna räknas in i delningsekonomin, men begreppet används oftast om "peer-to-peer"-företeelser och annat som etablerats först under Internet-eran. I Oxford dictionary definieras delningsekonomi på följande sätt: ett ekonomiskt system i vilket tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, antingen utan kostnad eller till en avgift, oftast via internet.Begreppet delningsekonomi har använts på svenska sedan 2013 och har kommit att bli omdiskuterat. En av de huvudsakliga anledningarna är att delningsekonomi kan komma att stöpa om sektorer inom samhällsekonomin och därför få omfattande politiska konsekvenser. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: The sharing economy is a socio-economic system whereby consumers share in the creation, production, distribution, trade and consumption of goods, and services. These systems take a variety of forms, often leveraging information technology and the Internet, particularly digital platforms, to facilitate the distribution, sharing and reuse of excess capacity in goods and services.It can be facilitated by nonprofit organizations, usually based on the concept of book-lending libraries, in which goods and services are provided for free (or sometimes for a modest subscription) or by commercial entities, in which a company provides a service to customers for profit. It relies on the will of the users to share and the overcoming of stranger danger. Learn more at Wikipedia

2023-10-27

2023-10-05

2023-10-04

2023-10-03

2023-09-29

2023-09-28

2023-09-22

2023-05-10

2023-05-05

2023-04-12

2023-03-09

2023-02-23

2023-02-20

2022-12-20

2022-12-15

2022-12-07

2022-11-29