Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Solar Energy" OR "Solenergi") 1600+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (solar Energy Or Solenergi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara kall, och det är solenergin som driver växternas fotosyntes. Solen strålar ut en effekt på 4·1026 W varav 1,7·1017 W träffar jorden. På jordens avstånd från solen är effekten i genomsnitt under ett år 1350 W/m². Detta värde benämns solarkonstanten. Eftersom endast halva jorden är upplyst vid varje tillfälle och eftersom områden närmare polerna belyses med en allt flackare vinkel är den genomsnittliga energin som jorden tar emot betydligt lägre, 342 W/m². Av den strålning som träffar jordens atmosfär reflekteras 22,5 % direkt av atmosfären och moln medan 19,5 % absorberas här. Återstoden, 58 %, når jordytan, där 9 % reflekteras ut igen. Detta innebär att i snitt 49 % eller 168 W/m² av solenergin absorberas vid jordytan, för att senare stråla ut som svartkroppsstrålning. Detta värde varierar stort beroende på latitud och klimat, men i södra Sverige kan man som tumregel räkna med solinstrålning motsvarande 1000 kWh/m²/år (~114 W/m²). Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och till viss del geotermisk energi. Solenergin står därmed för den största delen av såväl el- som värmeproduktion på jorden. Till undantagen hör till exempel kärnkraft och tidvattenkraft. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Solar energy is radiant light and heat from the Sun that is harnessed using a range of technologies such as solar power to generate electricity, solar thermal energy (including solar water heating), and solar architecture. It is an essential source of renewable energy, and its technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar depending on how they capture and distribute solar energy or convert it into solar power. Active solar techniques include the use of photovoltaic systems, concentrated solar power, and solar water heating to harness the energy. Passive solar techniques include orienting a building to the Sun, selecting materials with favorable thermal mass or light-dispersing properties, and designing spaces that naturally circulate air. In 2011, the International Energy Agency said that "the development of affordable, inexhaustible and clean solar energy technologies will have huge longer-term benefits. It will increase countries' energy security through reliance on an indigenous, inexhaustible, and mostly import-independent resource, enhance sustainability, reduce pollution, lower the costs of mitigating global warming .... these advantages are global". Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-01

2023-10-17

2023-10-05

2023-10-04

2023-10-03