Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Solar Panels" OR "Solceller") 1500+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (solar Panels Or Solceller) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. Elkraftförsörjning från solceller har flera användningsområden. Solceller används för energisystem i mindre skala, exempelvis för enskilda hushåll, men också för storskaliga installationer. De kan även nyttjas för att ladda mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer samt driva små strömförbrukare som miniräknare. En solcell eller en 'fotovoltaisk cell' är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning. Solceller seriekopplas därför i solpaneler för att erhålla en högre spänning. Man kan också parallellkoppla solcellerna om man vill öka strömstyrkan. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: A solar panel is a device that converts sunlight into electricity by using photovoltaic (PV) cells. PV cells are made of materials that produce excited electrons when exposed to light. The electrons flow through a circuit and produce direct current (DC) electricity, which can be used to power various devices or be stored in batteries. Solar panels are also known as solar cell panels, solar electric panels, or PV modules. Solar panels are usually arranged in groups called arrays or systems. A photovoltaic system consists of one or more solar panels, an inverter that converts DC electricity to alternating current (AC) electricity, and sometimes other components such as controllers, meters, and trackers. A photovoltaic system can be used to provide electricity for off-grid applications, such as remote homes or cabins, or to feed electricity into the grid and earn credits or payments from the utility company. This is called a grid-connected photovoltaic system. Some advantages of solar panels are that they use a renewable and clean source of energy, reduce greenhouse gas emissions, and lower electricity bills. Some disadvantages are that they depend on the availability and intensity of sunlight, require cleaning, and have high initial costs. Solar panels are widely used for residential, commercial, and industrial purposes, as well as for space and transportation applications. Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-13

2023-11-07

2023-11-01

2023-10-18

2023-10-17

2023-10-11

2023-10-06

2023-10-05