Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Solar Panels" OR "Solceller") 1450+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (solar Panels Or Solceller) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. Elkraftförsörjning från solceller har flera användningsområden. Solceller används för energisystem i mindre skala, exempelvis för enskilda hushåll, men också för storskaliga installationer. De kan även nyttjas för att ladda mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. En solcell eller en 'fotovoltaisk cell' är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, därför seriekopplas solcellerna i solpaneler. Man kan också parallellkoppla solcellerna om man vill öka strömstyrkan. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: A solar cell panel, solar electric panel, or solar panel, also known as a photo-voltaic (PV) module or PV panel, is an assembly of photovoltaic solar cells mounted in a (usually rectangular) frame. Solar panels capture sunlight as a source of radiant energy, which is converted into electric energy in the form of direct current (DC) electricity. A neatly organised collection of solar panels is called a photovoltaic system or solar array. Arrays of a photovoltaic system can be used to generate solar electricity that supplies electrical equipment directly, or feeds power back into an alternate current (AC) grid via an inverter system. Learn more at Wikipedia

2023-03-31

2023-03-30

2023-03-29

2023-03-22

2023-03-15

2023-03-14

2023-03-09

2023-02-22

2023-02-21

2023-02-16

2023-02-14

2023-01-18

2022-12-31

2022-12-20

2022-12-16

2022-12-15