Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Solar Thermal Collector" OR "Solfångare") 350+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (solar Thermal Collector Or Solfångare) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Ej att förväxlas med solpaneler/solceller, vilka omvandlar solljus till el.Solfångare eller egentligen termiska solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare. Vanligen förs den uppvärmda vätskan i första hand till något slags lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via värmeväxlare. I de flesta fall rör det sig om så kallade ackumulatortankar. Det förekommer också solfångare som använder luft istället för vätska som värmemedium. Sådana solfångare används oftast i fritidshus där dessa system kan kombineras med ventilation och därmed driva ut kyla och fukt vid soliga dagar även när huset står tomt. Genom att använda vätska kan värmen lättare transporteras och lagras än när luft används. Detta gör att vätskebaserade system kommit att få större genomslagskraft. Värmen magasineras i ackumulatortankar till solfattiga dagar och kan på så sätt utnyttjas bättre framförallt under sommarhalvåret. Däremot är det svårare att lagra värmeöverskott från den varma delen av året ända till vintern. Det förekommer försök med långtidslagring av värmeenergin i välisolerade värmemagasin, men detta kräver stora investeringar och är hittills mycket ovanligt. Att låta solfångarna arbeta mot ett bergvärmehål är något som diskuteras och studier har gjorts kring denna möjlighet. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: A solar thermal collector collects heat by absorbing sunlight. The term "solar collector" commonly refers to a device for solar hot water heating, but may refer to large power generating installations such as solar parabolic troughs and solar towers or non water heating devices such as solar cooker, solar air heaters.Solar thermal collectors are either non-concentrating or concentrating. In non-concentrating collectors, the aperture area (i.e., the area that receives the solar radiation) is roughly the same as the absorber area (i.e., the area absorbing the radiation). A common example of such a system is a metal plate that is painted a dark color to maximize the absorption of sunlight. The energy is then collected by cooling the plate with a working fluid, often water or glycol running in pipes attached to the plate. Concentrating collectors have a much larger aperture than the absorber area. The aperture is typically in the form of a mirror that is focussed on the absorber, which in most cases are the pipes carrying the working fluid. Due to the movement of the sun during the day, concentrating collectors often require some form of solar tracking system, and are sometimes referred to "active" collectors for this reason. Non-concentrating collectors are typically used in residential, industrial and commercial buildings for space heating, while concentrating collectors in concentrated solar power plants generate electricity by heating a heat-transfer fluid to drive a turbine connected to an electrical generator. Learn more at Wikipedia

2023-10-11

2023-05-25

2023-04-26

2023-03-31

2023-03-14

2022-12-01

2022-11-23

2022-11-22

2022-03-15

2022-02-22

2022-01-01

2021-11-03

2021-10-05

2021-09-29

2021-04-23

2021-04-20

2021-03-16