Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Sulphur Dioxide" OR "Svaveldioxid") 1200+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (sulphur Dioxide Or Svaveldioxid) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas. Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner. Den uppstår även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen. I vatten löser den sig lätt varvid svavelsyrlighet bildas. Den största naturliga källan till svaveldioxid är vulkaner. Då gasen kommit ut i atmosfären oxideras den till svaveltrioxid (2 SO2 + O2 → 2 SO3) som sedan med vatten bildar svavelsyra (SO3 + H2O → H2SO4), vilket bidrar till försurning. Hygieniskt gränsvärde: 2 ppm.Direkt inandning av halter över 400-500 ppm kan vara livshotande. Som konserveringsmedel i livsmedel betecknas svaveldioxid med E-nummer E 220. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Sulfur dioxide (IUPAC-recommended spelling) or sulphur dioxide (traditional Commonwealth English) is the chemical compound with the formula SO2. It is a toxic gas responsible for the odor of burnt matches. It is released naturally by volcanic activity and is produced as a by-product of copper extraction and the burning of sulfur-bearing fossil fuels. Learn more at Wikipedia

2023-10-04

2023-10-03

2023-09-29

2023-09-20

2023-05-30

2023-04-21

2023-04-13

2023-01-31

2022-12-13

2022-11-22

2022-11-08

2022-10-26

2022-06-14

2022-04-08

2022-04-01

2021-10-05

2021-10-04

2021-09-20

2021-05-04