Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Sustainable Development" OR "Hållbar Utveckling") 12200+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (sustainable Development Or Hållbar Utveckling) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Hållbar utveckling syftar till att de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten släpptes 1987. Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Forskare inom många områden har belyst tillväxtens gränser och ekonomer har lagt fram alternativ till en steady state för att hantera problemen med konsekvenserna av den mänskliga utvecklingen på jorden. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Sustainable development is an organizing principle that aims to meet human development goals while also enabling natural systems to provide necessary natural resources and ecosystem services to humans. The desired result is a society where living conditions and resources meet human needs without undermining the planetary integrity and stability of the natural system. Sustainable development tries to find a balance between economic development, environmental protection, and social well-being. The Brundtland Report in 1987 defined sustainable development as "development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs". The concept of sustainable development nowadays has a focus on economic development, social development and environmental protection for future generations. Sustainable development was first institutionalized with the Rio Process initiated at the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In 2015 the United Nations General Assembly (UNGA) adopted the Sustainable Development Goals (2015 to 2030) and explained how the goals are integrated and indivisible to achieve sustainable development at the global level. The UNGA's 17 goals address the global challenges, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. Sustainable development is interlinked with the normative concept of sustainability. UNESCO formulated a distinction between the two concepts as follows: "Sustainability is often thought of as a long-term goal (i.e. a more sustainable world), while sustainable development refers to the many processes and pathways to achieve it." The concept of sustainable development has been criticized in various ways. While some see it as paradoxical (or as an oxymoron) and regard development as inherently unsustainable, others are disappointed in the lack of progress that has been achieved so far. Part of the problem is that "development" itself is not consistently defined.: 16  Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-30

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-21

2023-11-17

2023-11-16