Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Wave Power" OR "Vågkraft") 350+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (wave Power Or Vågkraft) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Vågkraft avser oftast nyttjandet av den energi som finns i vattenvågor. Det är att på olika sätt absorbera/fånga upp den energi som finns i vågen och konvertera den till någon annan mer användbar form. I de flesta sammanhang då man pratar om vågkraft pratar man om att producera elektricitet, men det finns exempel på att nyttja vågkraften för andra syften så som avsaltningsanläggningar. Det är nödvändigt att känna till vågmiljön om man ska kunna anlägga och driva en vågkraftsanläggning och uppkomsten av havsvågor är en komplicerad process. Studier av naturliga vågor bygger därför mycket på mätningar av vågornas storlek och vindförhållanden och utifrån det har data analyserats för att ge en bild av vågförhållandena.De främsta svårigheterna för att utvinna vågenergi rör problem med att kunna hantera variationerna i vågeffekten och konstruera vågkraftverk som klarar av de påfrestningar som uppkommer av stormar och den korrosiva miljö havet utgör och samtidigt få en godtagbar ekonomi. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Wave power is the capture of energy of wind waves to do useful work – for example, electricity generation, water desalination, or pumping water. A machine that exploits wave power is a wave energy converter (WEC). Waves are generated primarily by wind passing over the sea's surface and also by tidal forces, temperature variations, and other factors. As long as the waves propagate slower than the wind speed just above, energy is transferred from the wind to the waves. Air pressure differences between the windward and leeward sides of a wave crest and surface friction from the wind cause shear stress and wave growth.Wave power as a descriptive term is different than tidal power, which seeks to primarily capture the energy of the current caused by the gravitational pull of the Sun and Moon. However, wave power and tidal power are not fundamentally distinct and have significant cross-over in technology and implementation. Other forces can create currents, including breaking waves, wind, the Coriolis effect, cabbeling, and temperature and salinity differences. As of 2022, wave power is not widely employed for commercial applications, after a long series of trial projects. Attempts to use this energy began in 1890 or earlier, mainly due to its high power density. Just below the ocean's water surface the wave energy flow, in time-average, is typically five times denser than the wind energy flow 20 m above the sea surface, and 10 to 30 times denser than the solar energy flow.In 2000 the world's first commercial wave power device, the Islay LIMPET was installed on the coast of Islay in Scotland and connected to the UK national grid. In 2008, the first experimental multi-generator wave farm was opened in Portugal at the Aguçadoura wave park. Both projects have since ended. Wave energy converters can be classified based on their working principle as either: oscillating water columns (with air turbine) oscillating bodies (with hydroelectric motor, hydraulic turbine, linear electrical generator) overtopping devices (with low-head hydraulic turbine) Learn more at Wikipedia

2023-03-10

2023-02-14

2022-06-01

2022-05-18

2022-04-19

2021-10-05

2021-09-20

2021-06-09

2021-05-04

2021-04-30

2021-04-22

2021-04-15

2021-02-25

2021-02-01

2021-01-01

2020-11-18

2020-11-10

2020-10-06

2020-03-11