Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Wind Power" OR "Vindkraft") 5250+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (wind Power Or Vindkraft) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el. Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen. Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Dessutom varierar vinden med årstiderna och molnigheten. Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer sig mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten. Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet. Denna utveckling har lett till en teknik med horisontalaxlade, propellerlika vindturbiner med vanligen tre vingar, vilka direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator. Tillämpningen för storskalig elproduktion till det nationella elnätet domineras av allt större anläggningar med turbindiametrar om 100–160 m på torn av ungefär samma storlek. De största verken, med idag upp till 220 m turbindiameter och 12 MW effekt, används för havsbaserad vindkraft. För anläggningar utanför elnätet och i viss mån för enskilda fastigheter används betydligt mindre vindkraftverk. Vindens energi utnyttjas också som energikälla för segelbåtar och segelfartyg och för att spara bränsle på en del moderna fartyg. Sedan 1970-talet har främst generatorsidan sett stora förbättringar och runt 1990-talet har verk som använder switchad kraftelektronik tagit över från de tidigare frekvenssynkroniserade verken med avancerade växellådor. Tack vare detta har verkningsgraden höjts betydligt. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Wind power is the use of wind energy to generate useful work. Historically, wind power was used by sails, windmills and windpumps, but today it is mostly used to generate electricity. This article deals only with wind power for electricity generation. Today, wind power is generated almost completely with wind turbines, generally grouped into wind farms and connected to the electrical grid. In 2022, wind supplied over 2000 TWh of electricity, which was over 7% of world electricity: 58  and about 2% of world energy. With about 100 GW added during 2021, mostly in China and the United States, global installed wind power capacity exceeded 800 GW. To help meet the Paris Agreement goals to limit climate change, analysts say it should expand much faster - by over 1% of electricity generation per year.Wind power is considered a sustainable, renewable energy source, and has a much smaller impact on the environment compared to burning fossil fuels. Wind power is variable, so it needs energy storage or other dispatchable generation energy sources to attain a reliable supply of electricity. Land-based (onshore) wind farms have a greater visual impact on the landscape than most other power stations per energy produced. Wind farms sited offshore have less visual impact and have higher capacity factors, although they are generally more expensive. Offshore wind power currently has a share of about 10% of new installations.Wind power is one of the lowest-cost electricity sources per unit of energy produced. In many locations, new onshore wind farms are cheaper than new coal or gas plants.Regions in the higher northern and southern latitudes have the highest potential for wind power. In most regions, wind power generation is higher in nighttime, and in winter when solar power output is low. For this reason, combinations of wind and solar power are suitable in many countries. Learn more at Wikipedia

2023-12-02

2023-12-01

2023-11-30

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22